Nation for Two

15.00

Nation for Two – Chaje Hertog and Nir Nadler

 

A man and a woman dig their underground way towards each other from two remote locations, whilst leaving physical threads behind. The wandering quest passes through a wide collage of landscapes in nature, urban spaces, war zones and industrial areas.

 

Een man en een vrouw graven zich een weg naar elkaar toe vanuit twee tegenoverstelde locaties, onderwijl fysieke sporen achterlatend. De zoektocht voert ze door zeer uiteenlopende landschappen van natuur, stedelijke omgevingen, oorlogsgebieden en industrieterreinen.

Duration:

15 min

Artist:

Chaje Hertog en Nir Nadler

Collection:

EYE Filmmuseum

When you rent this art-video, it will be put on your Beam in 1 or 2 working-days.
See how does it work for details.

 

Als je deze art-video huurt, wordt hij binnen 1 a 2 werkdagen op je Beam gezet. Kijk in hoe werkt het voor details